Rabu, 18 Mac 2020

#KEBAJIKAN PDRM: TABUNG AMANAH WARISAN POLIS


Tabung Amanah Warisan Polis (TAWP) adalah sebuah Tabung yang ditubuhkan melalui Suratcara Amanah pada 14 September 1992, khusus untuk membantu dalam hal-hal kebajikan pegawai dan anggota polis yang telah bersara termasuk tanggungan mereka. Seperti yang diketahui, terdapat 5 jenis bantuan di bawah TAWP iaitu :
·         TAWP 1  Khairat kematian
·         TAWP 2  Bantuan Pergerakan
·         TAWP 3  Bantuan Perubatan / Anggota Palsu
·         TAWP 4  Bantuan Pendidikan
·         TAWP 5  Bantuan Bencana Alam

TAWP 1  KHAIRAT KEMATIAN

·         Bekas Polis -RM 1,000.00
·         Isteri/suami bekas polis – RM 500.00
·  Anak bawah tanggungan (hingga ijazah pertama) – RM 250.00

SYARAT-SYARAT KHAS :
·  Sijil kematian bekas polis/balu/duda/anak bawah tanggungan yang disahkan.
·         Kad pengenalan waris yang memohon yang disahkan.
·         Rekod perkhidmatan atau kad pesara yang disahkan.
· Sijil nikah atau sijil kelahiran anak disahkan oleh penghulu/ketua kampung.
·         Jika balu atau duda bekas polis meninggal dunia, anak atau waris yang menjaga hanya layak mendapat bantuan RM 500.00 sahaja.
·  Jika anak dalam tanggungan (sehingga ijazah pertama) meninggal dunia, bapa/ibu/waris yang menjaga hanya layak mendapat bantuan RM 250.00 sahaja. Permohonan mestilah dikemukakan dalam tempoh enam bulan (6) selepas tarikh kematian.

TAWP 2  BANTUAN PERGERAKAN

·         Bantuan ini untuk SEKALI PERMINTAAN sahaja
·         Kerusi roda – RM 620.00
·         Tongkat kaki 1 – RM 30.00
·         Tongkat kaki 3 – RM 54.00
·         Tongkat bahu – RM 58.00
·         Walking frame – RM 130.00

SYARAT KHAS :
·         1 salinan surat Pengesahan Pegawai Perubatan Kerajaan
·         1 salinan baucer/resit peralatan yang akan dibeli
·         Mulai 9/10/2006 permohonan mesti melalui Syarikat yang dilantik
·         Salinan resit/invois peralatan yang ditempah

Bantuan TAWP 2 layak diberi kepada :
1. Isteri/suami bekas polis
2. Balu/duda bekas polis
3. Anak-anak kurang upaya dalam tanggungan bekas polis
4. Tidak berupaya membiayai perbelanjaan & tidak mendapat bantuan lain
5.Pemberian bantuan hanya 1 kali sahaja bagi setiap peralatan

TAWP 3  BANTUAN PERUBATAN / ANGGOTA PALSU

·         Perubatan – RM 300.00
·         Lain-lain seperti tangan palsu, kaki palsu dan lain-lain alat palsu tidak melebihi RM 5,000.00

Syarat Khas :
·         1 salinan Laporan Pegawai Perubatan Kerajaan
·         1 salinan baucer/resit peralatan yang akan dibeli
·         Mulai 9/10/2006 permohonan mesti melalui Syarikat yang dilantik

Bantuan TAWP 3 layak diberi kepada :
1. Isteri/suami bekas polis
2. Balu/duda bekas polis
3. Anak-anak kurang upaya dalam tanggungan bekas polis

TAWP 4  BANTUAN PENDIDIKAN

·         Peringkat rendah- RM 150.00
·         Peringkat menengah- RM 300.00
·         Peringkat tinggi- RM 500.00

Syarat Khas;
·  Diberi kepada anak-anak bekas polis yang masih dalam peringkat persekolahan dan pengajian tinggi.
·         1 orang anak hanya layak untuk mendapat bantuan TAWP 4 satu kali sahaja mengikut persekolahan dan pengajian tinggi
·  Permohonan dibuat dalam tahun kemasukan bagi semua kategori bantuan
·         Mengemukakan permohonan seperti berikut :-
o    1 salinan surat pengesahan daripada:-
§  peringkat rendah – Pengesahan guru besar
§  Peringkat menengah – Pengesahan pengetua
§  Peringkat tinggi – Pengesahan Bahagian Hal Ehwal Pelajar IPT
o    Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran Pelajar
o Mengemukakan salinan surat tawaran kemasukan yang disahkan

TAWP 5  BANTUAN BENCANA ALAM


Had maksima RM 5,000.00
Syarat Khas;
1. 1 salinan Laporan Polis dan Laporan Pegawai Kebajikan Daerah
2. 1 salinan laporan polis serta laporan pegawai kebajikan
3. Gambar kerosakan harta benda / kediaman
4. Permohonan dalam tahun bencana berlaku

Bantuan TAWP 5 layak diberi kepada:
·         Isteri/suami bekas polis
·         Balu/duda bekas polis
·         Kerosakan yang diberi bantuan :-
o    Rumah
o    Tanaman
o    Ternakan

Rujukan: KLIK DISINI

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...